Backman-Trummer Group

Oy M. Rauanheimo Ab:s nyheter

19.01.2018 Arbetsplatsannons

Verksamheten växer kraftigt och för att förstärka vårt team i Karleby söker vi nu följande proffs; CRM SPECIALIST, EKONOMIASSISTENT och FARTYGSMÄKLARE.

Läs mera


19.01.2018 Personalnytt

Stefan Brännkärr har utnämnts till kvalitets- och arbetarskyddschef samt medlem i ledningsgruppen fr.o.m. 1.1.2018 i samband med att Olav Hansén går i pension i juni 2018. De jobbar parallellt fram till Olavs pensionering. Från och med 1.1.2018 fungerar Olav som Advisor.

Läs mera


19.01.2018 Personalnytt

Tommi Sievers har utnämnts till försäljningschef i Södra Finland fr.o.m. 1.2.2018.

Läs mera


05.09.2017 Arbetsplatsannons

Vår verksamhet i Nordsjö hamn i Helsingfors växer och vi söker nu nya arbetstagare. Mera information om de öppna tjänsterna på våra finska sidor.

Läs mera


01.03.2017 Personalnytt

Timo Taavitsainen har fr.o.m. 1.3.2017 utnämnts till projektdirektör och medlem av ledningsgruppen.

Läs mera


09.09.2016 Personalnytt

Margarita Klimschin har anställts till transitoavdelningen som affärsutvecklingschef med i första hand uppgifter inom vårt Fennovoima/ Rosatom -projekt i Pyhäjoki.

Läs mera


11.07.2016 Personalnytt

Ingenjör Niko Orpana (43) har utnämnts till Rauanheimos regiondirektör för södra Finland fr.o.m. 24.11.2016. Han ansvarar för vår verksamhet i Nordsjö-Fredrikshamn-Kotka området.

Läs mera


09.05.2016 Personalnytt

Saila Mäkikangas (34) har utnämnts till fartygsmäklare fr.o.m. 9.5.2016.

Läs mera


29.02.2016 Oy M. Rauanheimo Ab utvidgar sin verksamhet till Nordsjö hamn i Helsingfors

Oy M. Rauanheimo Ab och VR Transpoint har undertecknat ett avtal gällande en logistisk helhetslösning för exporten av cellulosaprodukter där VR Transpoint ansvarar för järnvägsleveranserna till hamnen och Oy M. Rauanheimo Ab för hamnverksamheten.

Läs mera


27.05.2015 Oy M. Rauanheimo Ab och Karleby hamn publicerar gemensam historik

Oy M. Rauanheimo Ab, som firade sitt 130-årsjubileum 2014, har tillsammans med Karleby hamn, som fyller 190 år 2015, gett ut en historik över Yxpila hamns och de två bolagens gemensamma historia.

Läs mera


Följande