Backman-Trummer Group

Otto Rodén

Oy Otto Rodén Ab (Roden Shipping) erbjuder skräddarsydda hamnoperatörs- och fabriksservicetjänster. Vi har lång erfarenhet av bland annat hantering av olika bulkprodukter, vätskor och kemikalier. I Karleby erbjuder vi stuveritjänster, interna transporter mellan hamnen och storindustriområdet samt godshantering vid produktionsanläggningarna. Vid behov tar vi hand om hela logistikkedjor inklusive land- och sjötransporter.


Utvalda artiklar från vår kundtidning

Oy Otto Rodén Ab förnyar sin verksamhet

"Vår målsättning är att ännu under det här året betydligt höja effektiviteten gällande transporterna mellan industrin och hamnen samt lastnings- och lossningsverksamheten av fartygen", berättar företagets produktionschef Kimmo Satomaa.

Läs mera