Backman-Trummer Group

Uusi bulkkauslinja nopeuttaa säkkien purkausta Vaasan satamassa

vaasa-debagging

Satamaoperaattori Blomberg Stevedoring Vaasan Vaskiluodossa on ottanut käyttöön uuden tehokkaan linjan säkkien purkuun eli bulkkaukseen. Uusi linja lyhentää merkittävästi lastausaikoja, kun bulkkausta ei tarvitse tehdä etukäteen siiloihin, vaan säkkien sisältö voidaan lastata suoraan noutavaan autoon. Työvaiheita säästävän prosessin ansiosta linjalla voidaan käsitellä jopa 30 tonnia materiaalia tunnissa. Linjan toinen merkittävä etu on materiaalin pieni hävikki. Esimerkiksi muovigranulaatille valmistaja lupaa 99,99 %:n tyhjäysasteen.

Uutta linjaa käytetään tällä hetkellä pääasiassa muoviraaka-aineelle, joka saapuu lavoitettuna 25 kg:n säkeissä ja toimitetaan asiakkaalle irtotavarana. Lavat tulevat Vaasaan shortsea-kuljetuksena Keski-Euroopasta, mistä ne haetaan kahdesti viikossa Blomberg Stevedoringin ja Backman-Trummerin kehittämällä kuljetuskonseptilla. Samaa konseptia voidaan hyödyntää lähes kaiken kappaletavaran kuljetukseen.

Vaikka materiaalien kuljetus- ja käsittelyketjussa tehtaalta käyttäjälle on siirrytty pitkälti irtotavaraan, on säkitetyllä lavatavaralla useita etuja. Irtotavarasta poiketen sen kuljetustapa voidaan valita vapaasti ja säästää siten kuljetuskustannuksia. Shortsea -kuljetukset ovat hyvä esimerkki lavatavaran soveltuvuudesta eri kuljetustapoihin. Myöskään tilapäinen välivarastointi ei tuota ongelmia, ja valmistajalle säkittäminen on usein ainoa tapa pitää yllä jatkuvaa tuotantoa prosessiteollisuudessa, jossa kysyntä ja sesongit vaihtelevat ja siilotilat ovat rajalliset.